RÅDGIVNINGSPÅBUD? RING 97 71 06 00

Arbejdsmiljø og sikkerhed

"Vi skal snart lave APV igen". Sådan starter en samtale ofte. "Hvordan styrer du virksomhedens arbejdsmiljø?" kunne let være en fortsættelse af samtalen.

 

Fælles for alle virksomheder er bl.a. APV, årlig drøftelse af arbejdsmiljøet og forskellige lovpligtige kurser og eftersyn. Alt efter hvilken virksomhed du har, og hvilke mål du vælger for arbejdsmiljøet, interesserer du dig måske for risikovurdering og sikkerhedsrunderinger eller Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS, på byggepladsen. Du går måske med tanker om at blive certificeret på arbejdsmiljøområdet eller har brug for flere øjne til at se på, om alt er i orden inden AT's risikobaserede tilsyn. Måske ønsker du, at en ekspert i arbejdsmiljø deltager i jeres arbejdsmiljømøde. Rådgivningen starter allerede i telefonen, og vi deler gerne ud af vore gode råd og faglige viden.