RÅDGIVNINGSPÅBUD? RING 97 71 06 00

Autoriseret rådgiver på arbejdsmiljøområdet

Sagsbehandling ved rådgivningspåbud

 

Du har indgået en kontrakt med os om løsning af et rådgivningspåbud. Kontrakten beskriver den aftale, vi har lavet. Har du endnu ikke fået lavet aftalen, så får du her en oversigt over sagsforløbet på et rådgivningspåbud.

 

Du skal lave aftale med os, som er din autoriserede arbejdsmiljørådgiver.

 

Når sagsbehandlingen går i gang:

 

  • Forbesøg (kan aftales) med besigtigelse og gennemgang af alle påbuddene.
  • Vi udfører evt. aftalte undersøgelser og drøfter mulige løsninger med jer.
  • De valgte løsninger udføres.
  • Godkendelsesbesøg, hvor vi skal godkende den løsning, I har valgt, og godkende, at den lever op til kravene i arbejdsmiljøloven.
  • Tilbagemeldinger om efterkommelse af påbuddet sendes til Arbejdstilsynet.
  • Vi skriver en afsluttende redegørelse over sagsforløbet, som vi sender til jer. I skal opbevare redegørelsen på  virksomheden.

 

Ønsker I at lave kontrakt om et rådgivningspåbud, så er I velkommen til at kontakte os på 97 71 06 00.