RÅDGIVNINGSPÅBUD? RING 97 71 06 00

Helbred og sundhed

Helbredskontrol for natansatte

 

Helbredskontrol for natansatte

Helbredskontrol for natansatte er et lovpligtigt tilbud fra virksomheden til medarbejderen. Den skal tilbydes ved ansættelsen og gentages hvert 3. år. Er der indgået overenskomst mellem co industri og dansk industri, fremgår det af denne overenskomst, at tilbuddet skal gentages hvert 2. år.Formålet med helbredskontrollen er at vejlede medarbejderen, så vedkommende undgår gener og dårligt helbred, samt at finde de mennesker, der bør tilrådes at skifte til dagarbejde.

 

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest tilbyder helbredssamtaler, og skræddersyr samtaler og forløb med den enkelte virksomhed.


Et typisk forløb, som vi tilbyder virksomheder indenfor Dansk Industri
:

 • Anmeldelse til Arbejdstilsynet

 • Information til medarbejderne (pjece og/eller informationsmøde).

 • Helbredskontrol:
  - Spørgeskema
  - Samtale samt følgende målinger
  - Blodtryk
  - Blodprøve for kolesterol
  - Vægt og Hofte/talje brøk
  - Fedtprocent
  - BMI
  - Personlig vejledning, og drøftelse om behov for yderligere lægevurdering
  - Resultatoversigt udleveret ved samtalen
  - Skriftlig rapport attesteret af læge, som sendes privat til medarbejderen.

 • Samlet resultatrapport til virksomheden og lovpligtig rapport til arbejdstilsynet.


Vi laver helbredskontroller på virksomheden, og på alle tidspunkter af døgnet.

Ring 97 71 06 00 for at få et tilbud på Helbredskontrol på jeres virksomhed.

Vi tilbyder også sundhedstjek til ansatte, som IKKE arbejder om natten. Se mere her