RÅDGIVNINGSPÅBUD? RING 97 71 06 00

Kemisk og biologisk arbejdsmiljø

En kunde ringer og siger: "Vi har skiftet til et nyt produkt, det lugter underligt, og vore medarbejdere er nervøse – er det noget I kan se på?"

 

En nærmere udredning går i gang for at finde ud af, hvor problemerne stammer fra. Det resulterer ofte i, at vi besøger din virksomhed og ser på forholdene. Nogle gange har vi måleudstyr med, der kan vise os, hvad de ansatte udsættes for. Det kan i indeklimaet være skimmel, støv, mikroorganismer eller stamme fra det nye produkt, f.eks. organiske opløsningsmidler. Via produktet kommer vi naturligt ind og ser på produktblade og arbejdspladsbrugsanvisninger. Det hænder vi sender prøver til nærmere analyse for at finde svar på jeres udfordring, men vi anstrenger os meget for at hjælpe jer med at finde en løsning.