RÅDGIVNINGSPÅBUD? RING 97 71 06 00

Kemisk og biologisk arbejdsmiljø

Radonmåling

 

Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv luftart, som findes overalt i jorden under os i varierende mængder. Radon er kræftfremkaldende, og radon bidrager med omkring halvdelen af den samlede bestråling af den danske befolkning. Hvordan står det til på din arbejdsplads eller i din bolig?


Radon er kræftfremkaldende, og radon i indåndingsluften øger risikoen for lungekræft. Risikoen ved radoneksponering er størst for rygere og er ca. 25 gange større end for personer, som aldrig har røget, men risikoen er også betydelig for ikke-rygere.

 

Forekomsten af radon i jorden afhænger af undergrunden. I 2001 offentliggjorde Statens Institut for Strålehygiejne, Forskningscenter Risø samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser en undersøgelse af radonforekomsten i boliger i Danmark. Forekomsten af radon i danske boliger fremgår af kortet, som kan ses her.

 

Bygningsmyndighederne anbefaler, at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

 

Forbedringerne fra enkle og billige forbedringer til mere effektive forbedringer strækker sig i den billige ende fra bedre ventilering af bygningen, hvilket kan være både naturlig og mekanisk ventilation af bygningen, så radon fjernes fra bygningen, over tætning af fundamenter, så radon ikke kan trænge op i bygningen, til radonsug, hvor der skabes et undertryk under gulvniveau og den radonholdige jordluft bortsuges.

 

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan tilbyde at udføre radonmålinger på arbejdspladser og i private boliger. Radonmålingerne kan både foretages som korttidsmålinger med elektronisk radonmåler eller som langtidsmålinger ved sporfilmmetoden. Korttidsmålinger vil give et orienterende billede af radonforekomsten i bygningen. Et helt retvisende billede af radonforekomsten i bygningerne fås kun ved langtidsmålinger, som normalt vil strække over ca. 3 måneder i fyringssæsonen (dvs. oktober til marts).

 

Ønsker I en undersøgelse af radonforekomsten, så kontakt os på 97 71 06 00.