RÅDGIVNINGSPÅBUD? RING 97 71 06 00

Kemisk og biologisk arbejdsmiljø

Produktvurdering

 

Er der kommet et nyt produkt i produktionen? Kender I dets påvirkning på arbejdsmiljøet? Skal der anvendes værnemidler, når produktet bruges? Hvis ja, giver jeres gamle værnemidler egnet beskyttelse mod det nye produkt?

 

Disse og mange andre spørgsmål bør arbejdsmiljøorganisationen, AMO, stille sig selv for at være helt sikker på, at produktet bliver anvendt på en måde, som ikke udsætter medarbejderne for en sundhedsmæssig risiko.

 

Dertil kan der være overvejelser, om det bliver nødvendigt med udsugning m.m.

 

Det kan være en stor opgave at sætte sig ind i hvilke indholdsstoffer, der adskiller det ene produkt fra det andet, og om et nyt produkt er bedre eller værre end et tidligere; om man skal bruge handsker eller ej; og om den handske man har rent faktisk er god nok til at beskytte huden tilstrækkelig mod produktet.

 

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan hjælpe til med at vurdere et produkts farlighed, også i forhold til et eventuelt tidligere anvendt produkt. Vi kan vurdere ventilationsbehovet på arbejdspladsen, selve arbejdsprocessen og behovet for værnemidler. Endelig kan Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest udføre arbejdshygiejniske målinger til belysninger af medarbejdernes eksponering for produktet.

 

Vores kemiker står klar med råd og vejledning om produkternes egenskaber og kan hjælpe jer med at vurdere det nye produkt. Kontakt dem på 97 71 06 00.