RÅDGIVNINGSPÅBUD? RING 97 71 06 00

Kemisk og biologisk arbejdsmiljø

Bly i blod

 

Særligt i støberibranchen, men også i andre brancher, kan der være en risiko for at optage bly i blodbanen.

 

Bly er som tungmetal giftigt at optage i kroppen, og Arbejdstilsynet har fastsat grænseværdier for, hvornår det er sundhedsskadeligt.

En måling er nødvendig for at kende niveauet - og målingen udføres ved, at de enkelte medarbejdere får udtaget en blodprøve, som indsendes til analyse og bestemmelse af niveauet af bly i blodet.

 

I virksomheder, hvor der er risiko for optagelse af bly i blodet, er det lovpligtigt, at arbejdsgiver dels sørger for at oplyse sine ansatte om risikoen og dels sørger for, at de ansatte beskyttes bedst muligt, samt se til, at der regelmæssigt udtages blodprøver til undersøgelse af medarbejdernes indhold af bly i blodet. Opgaven er reguleret af bekendstgørelsen om helbredsundersøgelser.

 

Er dette et relevant tema i din virksomhed?

 

Så kontakt os for information eller rekvisition af undersøgelse på 97 71 06 00.