RÅDGIVNINGSPÅBUD? RING 97 71 06 00

Kemisk og biologisk arbejdsmiljø

Instruktion i anvendelse af kemikalier, herunder styreninstruktion og asfaltinstruktion

 

Bruger virksomheden produkter, der indeholder styren eller asfalt, er der en særlig pligt til at instruere i sikker brug

 

Hvis man på virksomheden arbejder med styrenholdige produkter eller asfaltprodukter, skal medarbejderne have gennemført en lovpligtig instruktion i arbejde med produkterne.

 

Styreninstruktionen er instruktion i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 om ”Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.” Instruktionen indbefatter oplysninger omkring styren og dets sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, særlige krav til arbejde med kræftfremkaldende stoffer og materialer samt foranstaltninger til at imødegå en påvirkning.

 

Styren findes i en lang række materialer, navnlig forskellige spartelmasser til f.eks. reperation af biler, men styren kan også forefindes i andre produkter.

 

Asfaltinstruktionen indbefatter oplysninger om asfaltmaterialer og bitumen, baggrunden for den sundhedsskadelige risiko, særlige krav til arbejde med asfaltmaterialer samt foranstaltninger til at imødegå en påvirkning.

 

Derfor tilbyder vi at lave instruktionen af medarbejderne i sikker brug af styrenholdige produkter og asfaltprodukter. Både styreninstruktion og asfaltinstruktion gennemføres som virksomhedskurser.

 

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan ligeledes tilbyde at instruere medarbejderne i brugen af andre typer af kemiske produkter.

 

Få fat i en rådgiver på 97 71 06 00.