RÅDGIVNINGSPÅBUD? RING 97 71 06 00

Psykisk arbejdsmiljø

PSYKISK FØRSTEHJÆLP

 

Hvad kan du stille op, når en medarbejder eller kollega rammes af en stor psykisk belastning, f.eks. i forbindelse med sygdom, skilsmisse, arbejdsulykke, overfald eller arbejdsrelateret stress på virksomheden?


For rigtig mange mennesker er det en fortvivlet situation at stå i, når man ikke føler sig klædt på til at hjælpe og støtte en kollega, der pludselig bryder sammen. Når man yder fysisk førstehjælp, har man på et kursus lært, hvorledes man skal handle og agere i en situation, hvor personer har fysiske skader, og man kan derfor sørge for behandling og lindring i disse tilfælde. En person, der akut bryder sammen eller udviser psykiske belasningstegn, har også brug for din hjælp her og nu, og derfor skal der ligeledes sættes ind med psykisk førstehjælp og anden medmenneskelig støtte. Er du ansat på en virksomhed, så har virksomheden brug for lige så mange fysiske førstehjælpere, som psykiske førstehjælpere.

 

Psykisk førstehjælp kan på samme måde som fysisk førstehjælp udfylde et tomrum ved at skabe mere tryghed og bremse krisen i at udvikle sig, til episoden er kommet under kontrol eller til den professionelle hjælp er etableret.

 

Med et kursus i psykisk førstehjælp ved traumatiske stress- og krisehændelser får du den viden, du skal bruge for at kunne hjælpe:


Du vil bl.a. få kendskab til, hvordan man genkender de symptomer, der knytter sig til de hyppigst forekommende psykiske kriser og psykiske sygdomme – og hvordan man yder den nødvendige første hjælp.

 

Den psykiske førstehjælp kan også få indflydelse på, hvor hurtigt bedringen sker, og hvor hurtigt arbejdet kan genoptages:

 

"Mange mennesker skammer sig over deres psykiske problemer"

En uddannet psykisk førstehjælper vil kunne formidle bedre forståelse af mennesker med psykiske problemer til kolleger og ledere på arbejdspladsen og kan reducere fordomme og diskrimination.


Det er derfor gavnligt for en virksomhed at klæde medarbejdere og ledere på til at kunne yde psykisk førstehjælp.

 

  FAKTA  
 

 

  • Næsten hver 2. voksen oplever på et tidspunkt psykisk sygdom tæt på.
  • Hver 5. dansker rammes i løbet af livet af en psykisk sygdom.
  • Der sker ca. 45.000 arbejdsulykker i DK om året. Omkring 4.500 er meget alvorlige eller med dødelig udgang.
  • Hvert år begår omkring 600 personer i DK selvmord. Man skønner, at der er ca. 10 x flere selvmordsforsøg.
  • Personer med psykiske lidelser udgør en stor andel (48 pct.) af de personer, der tilkendes førtidspension. Langt størstedelen (ca. 2/3 dele) af kendelserne begrundes med ikke-psykotiske lidelser, særligt depression og angst.
  • 65 % af danskerne mener ikke, de ved nok om psykiske sygdomme. Undersøgelsen viser også, at 3 ud af 4 danskere mener, at det er mere socialt acceptabelt at lide af en fysisk, end en psykisk sygdom.
  • Mennesker kan komme sig godt oven på en psykisk sygdom eller psykisk krise, især hvis der handles i tide.
  • Mange søger ikke hjælp, før når nogen, de kender, foreslår det.

 

  

 

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest tilbyder kurser i psykisk førstehjælp. Kurserne tilbydes både som åbne kurser, men kan også tilbydes som virksomhedstilpassede kurser. Ring på 97 71 06 00 eller send en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for mere information. Se også vores hjemmeside www.amcmv.dk under fanebladet kurser.

 

 

backbutton}