RÅDGIVNINGSPÅBUD? RING 97 71 06 00

Psykisk arbejdsmiljø

GRUPPE

 

MOBNING

Når der finder mobning sted, påvirker det hele organisationen, som vil opleve en ubehagelig og trykket stemning. Men er mobning ikke kun noget, der finder sted i skolegården? Nej desværre er fænomenet også meget udbredt på de danske arbejdspladser.

At bekæmpe mobning kræver nogle gange barske midler, og der ligger et stort arbejde med at få genskabt den gode stemning på arbejdsstedet, efter at mobning har fundet sted. Det kan nogle gange være nødvendigt med hjælp udefra. Her er vores psykologer klar med råd, vejledning, gruppesupervision og interviewundersøgelser.

 

Man kan med held forebygge mobning på arbejdspladsen ved jævnligt, at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen blandt medarbejdere og i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i virksomheden. AMO vil være det naturlige omdrejningspunkt i udarbejdelsen af en politik mod mobning. Ved at skabe fælles normer og forståelse for, hvorledes vi omgås og taler med hinanden i en god respektfuld tone, vil I kunne minere tilfælde af mobning.    

 

Ved samtidig erkendelse af, at mobning kan forekomme og lave retningslinjer for, hvad virksomheden så vil gøre, når det konstateres, at mobning finder sted - ja så er man kommet rigtigt langt i forebyggelsen. Alene det faktum, at der er kendte konsekvenser af mobning, vil reducere muligheden for, at det opstår.

 

STRESS 

Det er alvorligt, når et menneske "går ned" med stress. Vedkommende oplever at være helt ude af stand til at foretage sig selv helt basale aktiviteter. Alt opleves uoverskueligt, og omverdenen kan ofte bare se til.

 

Stress er et tegn på, at noget skal gøres anderledes. Stress er kroppens "røde lampe", der indikerer, at "motoren" er ved at være brændt sammen. Årsagerne kan være mange, symptomerne forskellige og helingsprocessen være af kortere eller længere varighed i forhold til individets evne til at håndtere den uvante situation. Stress er meget vigtigt at erkende i tide og få handlet på.

 

Vore psykologer ved rigtig meget om stress. De reaktioner stress giver, hvordan man kan spotte det, og hvad man kan gøre for at forebygge stress. Deres tilbud spreder sig over mange forskellige tilgange til emner som fx:

 

  • Indlæg på temadage om stress og forståelsen af tilstanden.
  • Hvordan bliver man bedre til at spotte stress, både hos sig selv og sine kolleger/medarbejdere.
  • Øvelser i at finde og forstå sin egen stresstærskel.
  • Procesforløb med virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, hvor organisering og tilrettelæggelse af arbejdet er temaet.
  • Individuelle coachingforløb om stress samt gruppesupervision med fokus på, hvordan I kan støtte hinanden i arbejdsmæssige relationer. 

 

 

SEXUEL CHIKANE

Er uacceptabel og skal stoppes på enhver arbejdsplads. Få kendskab til, hvad sexuel chikane egentligt er, og hvor grænserne går mellem godmodige drillerier og målrettet chikane. Få redskaber til, hvorledes ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen griber tingene an, når der skal udarbejdes en personalepolitik på området.  

 

TRIVSELSUNDERSØGELSE

Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen på virksomheden skal jf. gældende arbejdsmiljøregler på området stille skarpt på det psykiske arbejdsmiljø. Få udarbejdet en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne på arbejdspladsen for at dokumentere og sætte fokus på trivsel og arbejdslyst. Vi kan facilitere processen for jer, skabe overblikket, målrette spørgsmålene, analysere resultaterne og fremlægge fakta. Alle virksomheder ønsker at skabe en god stabil hverdag for de ansatte og forandre trivselsparametrene, hvis grundlaget er til stede. Undersøgelsen kan være virksomhedens arbejdsredskab hen imod en målrettet indsats til et bedre psykisk arbejdsmiljø.  

 

KONFLIKTHÅNDTERING

Når dialogen stopper på en arbejdsplads, er kimen lagt til, at der kan opstå konflikter. Konflikter er svære, følelsesladede og kræver tid, tålmodighed og vilje at få løst. Vores erhvervspsykologer ved Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan hjælpe jer i denne situation og være det naturlige bindeled mellem parterne i konflikten. Psykologen er upartisk og har kun interesse i at få konflikten løst på bedst mulige måde, så den faglige og personlige respekt genoprettes. Den vigtige dialog skal genoptages med henblik på, at lægge stridighederne til side og skabe grobund for et fornyet og stærkere fremadrettet samarbejde.   

 

 

Har du et konkret projekt eller ønsker du lidt mere information om stress - mobning - sexuel chikane - tvivselsundersøgelser eller konflikthåndtering, så tøv ikke med at kontakte os på 97 71 06 00.